Ανακοινώσεις

 

Ανακοίνωση 5 εδώ

Ανακοινώθηκαν οι 3 στόλοι: Χρυσός - Αργυρός - Χάλκινος

Ανακοίνωση 4 εδώ

Ανακοίνωση 3 - Τροποποίηση Οδηγιών πλου εδώ

Γκρουπ 1ης ημέρας: Λευκό - Κίτρινο - Κόκκινο 

Πληροφορίες από την επιτροπή ενστάσεων προς τους αγωνιζόμενους εδώ

Επιτροπή Ενστάσεων εδώ

Ανακοίνωση 2 - Τροποποίηση Οδηγιών πλου εδώ 

Ανακοίνωση 1 - Συγκέντρωση Προπονητών εδώ

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο